Moscow University Press
RU ENG
Zaharov I.V.

Zaharov I.V.

The author of the book

Теория экономического анализа