Moscow University Press
RU ENG
Butyagin P.Yu.

Butyagin P.Yu.

The author of the book

Химическая физика твердого тела