Moscow University Press
RU ENG
Kochetkov V.V.

Kochetkov V.V.

Degree
Doctor of sociology
Academic rank
Professor
Place of employment
Lomonosov Moscow State University

The author of the book